Vremenska napoved Krško

 

 
 
Na vreme Krško v večji meri vpliva zmerno celinsko podnebje s subpanonskimi vplivi. Krška kotlina je odprta proti panonski nižini, zaradi česar prihaja v Krškem do subpanonskih vplivov. Vremenska napoved Krško beleži večje količine padavin v vegetacijski dobi od marca do oktobra, največ padavin pa zapade zgodaj poleti in pa jeseni. Povprečno količino padavina pa ima Slovenija za ta konec kar veliko, to pa je od 1100 do 1300 mm. Drugače pa je vreme Krško kar sončno in je primerno za gojenje vinske trte.

Slovenija ima na področju Krškega naslednje temperature, ki so seveda povprečna in lahko odstopajo. Tako vremenska napoved Krško za mesec julij napoveduje, da je najbolj vroč, in sicer je povprečna temperatura 19°C. Najbolj mrzel mesec pa je januar s povprečnimi -1,2°C. Seveda pa ima Krško tudi povprečno letno temperaturo, ki pa je 20,2°C. Če pa vas kakšna je dnevna vremenska napoved pa si oglejte napoved, ki je vsak dan sveža in prikazuje dejansko napoved za Krško.